Hrady a zámky

Boskovice - od Petrovic cca 10 km vzdálený zámek v okresu Blansko, původní klášterní objekt ze 17. století byl počátkem 19. století přestavěn na empírový zámek. Budovy patří k nejkrásnějším na Moravě.
Rájec - od Petrovic 3 km vzdálený zámek v okresu Blansko, byl postaven ve druhé polovině 18. století. Vzniklo tak krásné panské sídlo s charakteristickými rysy slohu Ludvíka XV. V zámku se nachází známá obrazárna s obrazy starých mistrů.
Lysice - od Petrovic 12 km vzdálený zámek v okresu Blansko, dostavěný vedle starší tvrze, osídlený do roku 1945. Zámek byl vybudován podle versaillského vzoru a jeho posledním majitelem byl hrabě Albrecht Dubský.
Pernštejn - od Petrovic 25 km vzdálený hrad, národní kulturní památka, postavený ve 13. století. Vojenskopolitický význam hradu vyvrcholil v 15. - 17. stol., kdy byl přistaven důmyslný systém opevnění a hrad se stal symbolem velkolepého rozmachu moci a bohatství pernštejnského rodu.
Slavkov (Austerlitz) - od Petrovic cca 70 km vzdálený zámek, původní tvrz německých rytířů ze 13. století, byl přestavěn v 16. století na renesanční zámek. Tehdy již byl majetkem hraběcí rodiny Kouniců. V 17. století byl zámek opět přebudován do barokního stylu. Z mnoha zajímavých památek a knihovny je nejcennější zámecká galerie. Stojí za zmínku, že zámek navštívil i císař Napoleon.

Kulturní život v Brně

Dominantu města tvoří hrad Špilberk se svým pozoruhodným Městským muzeem a katedrála Svatého Petra a Pavla založená a posvěcená koncem 12. století. Stavitelské umění gotiky znázorňuje portál staré radnice (dílo vídeňského mistra Pilgrama, nacházejí se zde také symboly města: kolo a brněnský drak), kostel Svatého Jakuba. Barokní sloh reprezentuje především Jezuitský kostel a Minoritský kostel, ve kterém lze spatřit světově proslulou gotickou madonu ze 14. století. Velmi navštěvovaná je také krypta Kapucínského kostela s mumifikovanými ostatky mnichů.
Muzeum města Brna - Národní kulturní památka, hrad a pevnost Špilberk, kasematy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 - 17 hodin. Stálá expozice krásného umění: Za nové Brno - architektura.
Moravské zemské muzeum - Zelný trh 8, otevřeno denně kromě neděle a pondělí od 9 - 17 hod. Stálá expozice: Zaniklý život na Moravě, Svět nerostů, Pravěk Moravy, Velká Morava, Moravská vesnice ve středověku.
Biskupský dvůr - Muzejní 2, otevřeno úterý až sobota, 9 - 17 hod. Stálá expozice: Zoologie - Moravská fauna, Dějiny peněz na Moravě, Moravské medailérství.
Mendelianum - Mendlovo nám., Starobrněnský klášter, Po - Pá 8 - 16 hod. Stálá expozice: Mendlova badatelská práce ve vývoji přírodovědného poznání.